Общи условия за връщане, които се прилагат за всички категории

Продуктите, предлагани от puffin.bg, могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката, независимо дали сте физическо или юридическо лице.

  • Връщането и приемането на продукт може да бъде отказано от puffin.bg в случай, че стоката не е в добър търговски вид. Това може да се изразява в: повреди по окомплектовката, следи от използване, физически повреди, деформации на продукта или опаковката, непълна окомплектовка на продукта или съпътстващата документация, доставена при поръчката.
  • В случай че доставеният продукт е бил придружен от подарък, когато връщате продукта, трябва да върнете и подаръка.
  • В случай че сте закупили повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.
  • Върнат от клиент продукт може да бъде компенсиран с възстановяване на сумата по предоставена от клиента банкова сметка, в 14 дневен срок след приемане на върнатия продукт от puffin.bg. При изразено желание от страна на клиента, може да бъде извършена замяна с друг продукт/продукти.
  • Ако има издадена фактура за продажбата, ще получите кредитно известие към фактурата.
  • Транспортните разходи по връщането на продукта са за сметка на клиента.

С всяка направена поръчка ще получите ваучер за връщане. Правилното му попълване улеснява процеса на връщане

Ако имате допълнителни въпроси?